СУХИ БИЛКИ | ЛИСТА | ЦВЕТОВЕ | СТРЪКОВЕ | КОРЕНИ СЕМЕНА | ПЛОДОВЕ | КОРИ | РАЗНИ| ПУДРИНАТРОШЕНИ / НАРЯЗАНИ без стъбла

БИЛКИ ЛИСТА

Използвана част на растението - листа. Всички билки са с български произход.

ЛАТИНСКО НАИМЕНОВАНИЕ

АНГЛИЙСКО НАИМЕНОВАНИЕ

БЪЛГАРСКО НАИМЕНОВАНИЕ

ПЕРИОД НА СЪБИРАНЕ

КОЛИЧЕСТВА (kg)

СНИМКА

Allium ursinum L.*

Ramsons

Левурда ( Мечи лук )


Многогодишно, луковично растение от сем. Кремови – Liliaceae , познато още като див чесън и див лук....
>>Виж повече
4-5 1,000

Althaea officinalis L. **

Marsch mallow

Лечебна ружа


Ружа е Многогодишно тревисто растение от сем. Слезови - Malvaceae...
>> виж повече
9-10 1,000

Arctostaphyllos uva-ursi L. (Spreng)*

Bearberry

Мечо грозде


Мечо грозде е вечнозелен пълзящ храст от сем. Пиренови (Ericaceae), чиито клонки достигат до 50см.
>> виж повече
6 - 8 1,000

Betula pendula Roth.

Silver birch

Бяла бреза


Видът е от сем. Брезови (Betulaceae) и е незащитен от Закона за биологичното разнообразие...
>> виж повече
4 - 6 5,000

Corylus avellana L.

Hazelnut (cob-nut)

Обикновена леска


Среща се като висок храст с височина до 4 м и по- рядко като дребно дърво...
>> виж повече
5 - 7 5,000

Cotinus coggygria Scop. (Rhus cotinus L.)

Smoke tree

Смрадлика / тетра


Растението е от сем. Смрадликови (Cotinus coggygria ) и се среща най-често като храст или ниско дърво...
>> виж повече
5 - 7 5,000

Fragaria vesca complex

Wild strawberry

Горска ягода


Горската ягода е многогодишно тревисто растение от сем. Розоцветни. Има хоризонтално или косо коренище, покрито с люспи...
>> виж повече
5 - 7 1,000

Hedera helix L.

Ivy

Бръшлян


Бръшлянът e вечнозелен xpacт от сем. Бръшлянови (Araliaceae) c пълзящо или ĸaтepливо вдървеняло cтъбло, дълго дo 20 м, paзĸлoнeнo...
>> виж повече
5 - 8 1,000

Juglans regia L.

Walnut

Орех


Дърво от сем. Орехови – Juglandaceae , високо до 30 м, с диаметър на ствола до 2м, с широка, силно разклонена корона и дълбока коренова система.
>> виж повече
5 - 7 5,000

Malva sylvestris L.

Common Mallow

Горски слез


Слезът е едногодишно (до многогодишно) тревисто растение от сем. Слезови(Malvacea). Незащитен вид. Среща се из буренясали места, развалини, изкопи, край пътища и тревисти места.
>>Виж повече
5 - 9 5,000

Melissa officinalis L.**

Common balm

Маточина


Маточината е многогодишно тревисто растение от сем. Устоцветни (Lamiaceae, Labiatae) , с приятна лимонена миризма, откъдето идва и другото и название - лимонче. Незащитен вид.
>> Виж повече
5- 8 1,000

Mentha piperita L.**

Peppermint

Лютива мента ( пиперита )


Ментата е многогодишно тревисто растение от сем. Labiatae. Има разклонено и плитко подземно коренище. Стъблата са четириръбести, червеникави и овласени, листата са елиптични....
>> виж повече
5 - 8 5,000

Morus nigra

Black /Mulberry

Черница


Представлява дърво с височина до 20 м от семейство Черничеви (Moraseae). Кората й е сиво черна, напукана с ръждиви лещанки.
>> виж повече
5 - 8 1,000

Ocimum basilicum** (Genovese)

Basil

Босилек Дженовезе


Босилекът (Ocimum basilicum) е едногодишно тревисто растение от семейство Устноцветни (Lamiaceae). Растението има силен, характерен аромат.
>> виж повече
6 - 9 1,000

Plantago lanceolata L.

Ribwort (buckhorn)

Теснолистен живовляк


Теснолистният живовляк е многогодишно тревисто растение с цветоносно стъбло, без листа. Среща се в цялата страна до 2000м надморска височина тревисти места...
>> виж повече
5 - 6 1,000

Plantago major L.

Great plantain (common plantain)

Широколистен живовляк


Широколистният живовляк е многогодишно тревисто растение с голо, безлистно цветоносно стъбло, високо 10-15 см, и листа събрани в приосновната розетка.
>> виж повече
5 - 7 5,000

Pulmonaria officinalis L.*

Lung-wort

Медуница


Лечебната Медуница е многогодишно ранно пролетно тревисто растение от сем. Грапаволистни ( Boraginaceae). Високо до 40 см изправено, разклонено обикновено в горната част. Листата са последователни, по-дребни, грапави и от двете страни.
>> виж повече
4 - 6 1,000

Rubus idaeus L.

Raspberry (red raspberry)

Малина


Малината е висок до 1.5 м двугодишен храст с тънки и изправени шипове или без шипове от сем. Розоцветни (Rosaceae). Коренището е многогодишно и се разклонява ...
>> виж повече
5 - 8 5,000

Rubus Fruticosus L.

Blackberry (bramble)

Къпина


Къпината е от сборния вид Rubus Fruticosus L. с много видове, подвидове и форми. Коренището е дълго, добре развито, разполовено на дълбоко в почвата.
>> виж повече
5 - 8 1,000

Salvia off. Subs.**dalmatica

Salvia

Градински чай далматински


Градинският чай е до 1 м високо , силно разклонено и облистено полухрастче от сем. Устноцветни (Labiatae). Стъблата са многобройни, сивокафяви. Листата са продълговати и латентни, ....
>> виж повече
5 - 8 1,000

Symphitum officinale L.

Comfrey

Черен оман ( лечебно зарасличе )


Черният оман е многогодишно грапаво тревисто растение от сем. Грапаволистни (Borraginaceae). Коренището е късо, многоглаво, коренът е цвеклообразно...
>> виж повече
5 - 8 1,000

Tussilago farfara L.

Cott Colt’s foot

Подбел


Подбелът е многогодишно тревисто растение от сем. Сложноцветни ( Compositae ). Коренището е тънко, дълго, разклонено и пълзящо
>> виж повече
7 - 8 1,000

Urtica dioica L.

Nettle

Коприва


Обикновената коприва е тревисто, многогодишно растение от сем. Копривови ( Urticaceae). Коренището е дълго, пълзящо и разклонено. Стъблата са до 3 м високи, четириръбести, неразклонени.
>> виж повече
3 - 10 5,000

Satureja hortensis L.

Summer savory

Градинска чубрица


Градинската чубрица е едногодишно тревисто лечебно растение от сем. Устноцветни (Lamiales) с тънък корен и силно разклонено от основата четириръбо стебло високо до 50см. Лечебното растение расте в топлите места
>> виж повече
6-8 5,000-10,000

* Всяко искане (запитване), трябва да ни се предостави не по-късно от един месец преди началото на периода на събиране, посочено в колона "ПЕРИОД НА СЪБИРАНЕ".