„ReaSevt“ и Веселино ЕООД – партньори на първото Българско председателство на Съвета на Европа.

От 1 януари до  30 юни 2018г. България бе  Председател на Съвета на Европа. Приоритетите на българското председателство бяха ясно декларирани и дадоха възможност на България да запознае останалите европейски страни с някои основни аспекти от своята история, култура, традиции, икономика, основни туристически дестинации и национална кухня. „Заедно успяхме да представим българските храни, стоки и […]