Зърнастец Frangula alnus (L.) Mill

Зърнастец Frangula alnus (L.) Mill

Зърнастец е храст или дърво с височина до 3 метра от семейство Rhamnaceae с непоносими, умиращи летки. Стъблата на храста са светлокафяви, без клонки. Кората на по-младите стъбла е масленозелена, с ясно видими бели или сивобели ивици (леща). В по-старите клони и стъблото лещата е разширена във вид н...

Прочети повече

Дъб Quercus robur L.t

Дъб Quercus robur L.t

Обикновеният дъб (Quercus robur) е високо до 30 m дърво от семейството на Buku (Fagaceae). Короната е широко разперена, неправилна, силно развита и гъста, през която светлината прониква трудно. Кореновата система е силно развита, с централен корен, проникващ няколко метра дълбоко в почвата, със...

Прочети повече

Лешник Corylus avellana L

Лешник  Corylus avellana L

Растението принадлежи към семейство Лескови (Corylaceae). Лешникът се среща като висок храст с височина до 5 м и по-рядко като дръвче. Той е най-често срещаният храст в широколистните гори в България. Използват се плодовете (Fructus Corylli) и кората (Common Cortex). Плодовете узряват през авг...

Прочети повече

Бяла върба Salix alba L.

Бяла върба Salix alba L.

Бялата върба (Salix alba) е храст или високо 30 m дърво с неправилно стъбло от семейство Salicaceae. Кореновата система е силно развита, с дълбок централен корен и странични разклонения. Короната е широка и грешна. Стволът на дървото е тъмнокафяв, дебел, дълбок и напукан. Клоните са хоризонталн...

Прочети повече

Мъждрян Ftraxinus Ornus

Мъждрян (бял  ясен) е висок храст или малко дърво до 7-8 м. високо, със закръглена корона и кафяви пъпки. Листата са срещуположни, нечифтоперести, обикновено с 5-9 листенца, заострени и напилени. Цветовете са с чашка и венче , събрани в различно обагрени , пирамидални, до 15 см. дълги метл...

Прочети повече
1 - 5 на ( 5 ) записи