Декларация

за съгласие за обработване на лични данни

 

С настоящата декларация предоставям следните лични данни:

  • Име и фамилия
  • Адрес
  • IP адрес
  • Телефон
  • Email

на Веселино " ЕООД и заявявам, че ще го уведомя писмено при промяна на личните ми данни в срока на обработване.

Цел на обработване:  

получаване на поръчка, получаване на електронен бюлетин  и имейли за новости, за промоции и наличности на продукти .

Съгласен съм  следните данни:

  • Име и фамилия
  • Адрес
  • Телефон
  • Email

да бъдат  предадени  на  куриерските фирми партньори на "Веселино" ЕООД с цел получаване на поръчката ми.

Запознат съм, че личните ми данни ще бъдат съхранявани от администратора за срок от  365 дни, като след изтичане на посочения срок личните ми данни ще бъдат изтрити.

Заявявам, че съм запознат със своите права и целите на обработването на личните ми данни от "Веселино" ЕООД,  гарантирам верността  им и декларирам, че давам  своето съгласие  свободно.