Конски кестен Aesculus hippocastanum

Конски кестен е сравнително високо красиво дърво, с мощно развита коренова система. Короната е гъсто облистена, закръглена, понякога конусовидна. Листата са срещуположни, едри длановидни, тъмнозелени. Цветовете са бели, сравнително едри, неправилни, събрани в конусовидни, многоцветни, гъсти и едри и...

Прочети повече

Копър (Anethum graveolens L.)

Копър (Anethum graveolens L.)

Копърът е едногодишно тревисто растение то семейство Сенникоцветни (Umbelliferae). Коренът е вретеновиден, дълбоко проникващ в почвата, слабо разклонен. Стъблото е 1-1.5 м. високо, в горната си част разклонено, покрито със синкав налеп. Листата са 3 до 4 пъти пересто наделени, с линей...

Прочети повече

Кимион Carum carvi L

Кимион - двугодишно тревисто растение от семейство Сенникоцветни (Umbelliferae). Коренът е длъгнест или вретеновидно задебелен с множество тънки разклонения. Стъблото е високо до 1 м. силно разклонено,  с тънки надлъжни ребра. Листата са сложноперести, последователни. През първат...

Прочети повече

Дрян Cornus mas L

Дрян - храст или кичесто, силно разклонено до 7 м. високо дърво. Кореновата система е силно развита. Стъблото е с жълтеникавосива кора , отделяща се на плочки. Младите клонки са силно окосмени, а по-късно стават голи, зелени или червеникавокафяви. Листата са целокрайни, срещуположни, заострени, отдо...

Прочети повече

Кориандър ( кикниш) Coriandrum sativum L

Кориандър - едногодишно тревисто растение от семейство Сенникоцветни (Umbelliferae).  Коренът е вретеновиден, с множество тънки разклонения. Стъблото е изправено, голо, слабо облистено, в горната си част разклонено, до 1 м. високо.  Листата са полиморфни, сложни.  Цвето...

Прочети повече

Обикновена хвойна Juniperus communis L

Официално наименование: Обикновена хвойна Латинско наименование: Juniperus communis L. Други наименования: синя хвойна, планинска смрика, синя смрика, смирна, смрика Описание: Обикновената хвойна е вечнозелен храст (или ниско дърво) от сем. Кипарисови, висок до 12 м., с ...

Прочети повече

Глог Crataegus Laevigatus

Глог Crataegus Laevigatus

Глогът е бодлив храст от род Rosaceae с височина до 3-4 m. Стъблото му има гладка сива кора и е покрито с бодливи шипове. Листата са последователни, обикновено с 3-7 дълбоки резки, неназъбени, заоблени и лъскави отгоре. Младите клонки са голи или с редки влакна. Цветовете на лечебното растение са др...

Прочети повече

Резене Foeniculum vulgare Mill. (Foeniculum officinale L.)

Официално наименование: Резене Латинско наименование: Foeniculum vulgare L. Други наименования: див копър, фенел, полски копър, морач, лъжлив сминдух, фенхел Описание: Резенето е едногодишно или многогодишно тревисто растение от семейство Сенникови (Apiaceae) със силен п...

Прочети повече

Драка Paliurus Aculaetus (P. spina-christi mill.)

Драка - силно разклонен, силно бодлив, до 3 м. висок плевелен храст от семейство Зърнастецови (Rhamnaceae). Младите клонки са слабо влакнести, а в последствие стават голи, червеникави. Листата са последователни, разположени приблизително в 2 редици по клонките, до 4 см, опадват през з...

Прочети повече

Анасон Pimpinella anisum L.

Анасонът е едногодишно тревисто културно растение от семейство Сенникоцветни (Umbelliferae).  Коренът е вретеновиден, слабо разклонен, достигащ до 60 см. в почвата. От всеки корен излиза само по 1 стъбло. Стъблото е до 60 см. високо,  изправено, в горната си част р...

Прочети повече
1 - 10 на ( 15 ) записи