Кукуряк ( кукрек ) Helleborus odorus W.K

Кукуряк - многогодишно тревисто растение от семейство Лютикови (Ranunculaceae). Коренището е хоризонтално, пълзящо, кафяво, разклонено, с множество корени. Стъблото е зелено, изправено до 50 см. високо. Приосновният лист е длановиден, с дръжка, често презимуващ. Стъблените листа по-древни, приседнали. Цветовете са обикновено неприятно миришещи, едри и увиснали, събрани във връхно съцветие по 2-4, зеленикави. Цъфти в ранна пролет от януари до април.

У нас се среща из храсталаците  и поляните на предпланинските  и планинските области на много места в страната.

Използват се коренищата (Rhizoma et  radix Hellebori ) на кукуряка. Бере се през юли - октомври, като се изкопават коренищата задно с корените след узряване на семената. Билката е отровна.

В медицината се използва като сърдечно, слабително и пикочогонно средство, но внимателно, защото е отровна.

Назад