Нашият екип е вашият партньор

Нели Колева

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
ул. Старозагорска 1,
ет.3 офис 23 и 24
6100 Казанлък, България
.......................................
Tel. +359 431 62399
Fax: +359 431 81231

......................................

e-mail: [email protected]

Веселин Колев

ГЛАВЕН ОПЕРАТИВЕН ДИРЕКТОР
Ул. Старозагорска 1,
ет.3 офис 23 и 24
6100 Казанлък, България
Teл.+359 431 62399
Fax:+359 431 81231
Мобилен: 0888318948

e-mail: [email protected]

Богдан Асенов

МЕНИДЖЪР ПРОДАЖБИ
ул. Старозагорска 1,
ет.3 офис 23 и 24
6100 Казанлък, България
Teл. +359 431 62399
Fax: +359 431 81231
Мобилен: +359 899 98 77 88

e-mail: [email protected]

Дея Колева

АСИСТЕНТ МЕНИДЖЪР
Ул. Старозагорска 1,
ет.3 офис 23 и 24
6100 Казанлък, България
Teл.+359 431 62399
Fax:+359 431 81231
e-mail: [email protected]

Петя Лентини

МАРКЕТИНГОВ СПЕЦИАЛИСТ
ИТАЛИЯ
e-mail: [email protected]

Мария Николова

ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ
ул. Старозагорска 1,
ет. 3, офис 23 и 24,
6100 Казанлък, България
Teл.: +35943162399
Fax: +35943181231
e-mail: [email protected]